Glass

Float glass:
Vanlig bildeglass(float glass)er de mest brukte. Glasset fremstår klart og blankt. Kunstverk som ikke utsettes for direkte sollys eller sterke lyskilder vil dette være godt nok. Likevel er det noen farer ved bruk av vanlig bildeglass.

UV stråler bidrar til at et grafisk blad, foto etc. langsomt mister fargene. Papiret gulner slik at bildet kan skades og eventuelt ødelegges helt. Denne prosessen vil skje gradvis over tid.

Mattglass:
Vanlig bildeglass(float glass) gir mye gjenskinn, så alternativet er bruk av matt glass. Dette glasset er syrebehandlet på en side og du vil oppleve at motivets farger/kontraster blir svakere(klarhet) når du ser bildet fra siden. Motivet kan fremstå som grått. Motivet må sees rett forfra og overflaten fremstår som matt. Dette begrenser glassets anvendelighet…

Akryl – glass:
Ekstrudert akryl eller pleksiglass har svært begrenset bruk og kan kun anbefales under svært spesielle forhold. Fare for statisk elektrisitet med følgende klebing til akrylen.

2018-04-24T21:20:23+00:00