Hva er ”syrefri passepartout”?

Når vi bruker uttrykket ”syrefritt papir”, smakker vi om papir som ikke inneholder mekanisk masse, dvs, urensede trefibere. For at et papir skal kunne kalles ”syrefritt”, er det ikke nok at det ikke inneholder mekanisk masse. Det må også være nøytralt limt. Et syrefritt papir skal ha en pH på 7 eller mer.
Rammehjørnet bruker KUN syrefri passepartout til all innramming.

2018-04-24T21:17:42+00:00