Nedbrytning av papir

Kort sagt kan vi si at lignin, surt lim, lys, skiftende luftfuktighet, støv og smuss er påvirkende faktorer som bidrar til at papir brytes ned og ødelegges.
Det er vår oppgave som rammemaker å sørge for at innrammingen av kunstverk blir så bevarende som mulig.

Når du mottar ditt innrammede bilde må DU sørge for resten – en best mulig oppbevaring for at du og kanskje dine etterkommere skal kunne ha glede av kunstverket i lang tid fremover.

2018-04-24T14:12:58+00:00