Passepartout

Rammehjørnet bruker utelukkende syrefrie materialer.

 

Litt om hvorfor det er så viktig med passepartout:

En passepartout er en ramme av tykk kartong, som skiller bildet fra feltet omkring. Pasp. bør ikke være for smal, ellers taper den sin virkning. Mange ganger har ganske små bilder kjempestore pasp, og blir på den måten svært betydningsfulle.

Det er nesten ingen begrensning på hvor mange pasp. lag man kan ha, men en dobbel pasp, er nok det mest brukte etter en enkel. En dobbel pasp. har en ”trappetrinnseffekt” som fremhever bilde. Både den indre og ytre kan være i samme farge eller i kontrast.

 

En passepartout har to oppgaver:

For det førte fungerer den som en buffer mellom bildet og glasset, og lar luften sirkulere. Hvis papiret kommer i kontakt med glasset, kan det bygge seg opp kondens med påfølgende fuktflekker og mugg på bildeflaten. Ved tegninger med kull, pastell, blyant og lignende, beskytter også pasp, mot at glasset kommer i direkte kontakt med billedflaten.

Passepartoutens andre oppgave er å danne en estetisk avslutning rundt bildet. Den gir et rom mellom bildet og den harde rammen. Vinduet er skråskåret for å unngå skarpe skygger, og slik at blikket ledes inn i bildet.

 

  VERKSTED RAMMER PASSEPARTOUT GLASS