Råd og vink2018-04-04T18:15:58+00:00

Råd og vink

Bevar papiret og kunstverket

Glass2018-04-24T21:20:23+00:00

Float glass:
Vanlig bildeglass(float glass)er de mest brukte. Glasset fremstår klart og blankt. Kunstverk som ikke utsettes for direkte sollys eller sterke lyskilder vil dette være godt nok. Likevel er det noen farer ved bruk av vanlig bildeglass.

UV stråler bidrar til at et grafisk blad, foto etc. langsomt mister fargene. Papiret gulner slik at bildet kan skades og eventuelt ødelegges helt. Denne prosessen vil skje gradvis over tid.

Mattglass:
Vanlig bildeglass(float glass) gir mye gjenskinn, så alternativet er bruk av matt glass. Dette glasset er syrebehandlet på en side og du vil oppleve at motivets farger/kontraster blir svakere(klarhet) når du ser bildet fra siden. Motivet kan fremstå som grått. Motivet må sees rett forfra og overflaten fremstår som matt. Dette begrenser glassets anvendelighet…

Akryl – glass:
Ekstrudert akryl eller pleksiglass har svært begrenset bruk og kan kun anbefales under svært spesielle forhold. Fare for statisk elektrisitet med følgende klebing til akrylen.

Rammer2018-04-24T21:23:41+00:00

Når du velger ramme til et bilde, vil selvfølgelig smak og behag, mote og bildetype spille inn. En gyllen regel er imidlertid at rammens stil og farge skal utfylle og fremheve bildet, men ikke trekke oppmerksomheten vekk fra det.

Rammehjørnet har som mål å kunne tilby deg som kunde et bredt og godt utvalg av både nye trender, moderne profiler og de mer klassiske profilene, samt mer ”old fashionstyle” profiler, for de som foretrekker det.

Nedbrytning av papir2018-04-24T14:12:58+00:00

Kort sagt kan vi si at lignin, surt lim, lys, skiftende luftfuktighet, støv og smuss er påvirkende faktorer som bidrar til at papir brytes ned og ødelegges.
Det er vår oppgave som rammemaker å sørge for at innrammingen av kunstverk blir så bevarende som mulig.

Når du mottar ditt innrammede bilde må DU sørge for resten – en best mulig oppbevaring for at du og kanskje dine etterkommere skal kunne ha glede av kunstverket i lang tid fremover.

Oppbevaring2018-04-24T21:18:21+00:00

Umonterte bilder på papir bør ikkeligge ubeskyttet lenge, og bør lagres et trygt sted til du kan få rammet dem inn. De bør lagres flatt i en stor skuff el.
Et bilde som oppbevares lenge i sammenrullet tilstand, kan det være vanskelig å få glatt igjen.

Lys2018-04-24T21:18:01+00:00

Lys er papirets hovedfiende, men vi ser ikke virkningen før etter lang tid.
Glass filtrerer bort noe av lyset og beskytter dessuten papiroverflaten not støv og luftforurensninger. Selv om et kunstverk på papir er innrammet med glass, bør det aldri henge i sterk belysning, og ALDRI i direkte dagslys.

Det finnes en rekke typer spesialglass med UV-filtre, som filtrerer bort opp til 98% av ultrafiolette lysbølger. Har du noen spørsmål angående belysning av dine bilder, ta gjerne kontakt med oss.

Hva er ”syrefri passepartout”?2018-04-24T21:17:42+00:00

Når vi bruker uttrykket ”syrefritt papir”, smakker vi om papir som ikke inneholder mekanisk masse, dvs, urensede trefibere. For at et papir skal kunne kalles ”syrefritt”, er det ikke nok at det ikke inneholder mekanisk masse. Det må også være nøytralt limt. Et syrefritt papir skal ha en pH på 7 eller mer.
Rammehjørnet bruker KUN syrefri passepartout til all innramming.

Hvorfor gulner papir?2018-04-24T21:24:55+00:00

Som de fleste vet lages papir i dag av. Trefiber inneholder harpikser og et stoff som heter lignin. Ligninet danner kjemiske forbindelser som gjør papiret gult og sprøtt.
I løpet av siste halvdel av 1800-tallet fant man frem til to metoder for å fjerne lignin og harpikser fra tremassen, slik at man fikk en ren cellulose. Denne rensede, bleknede massen kalles kjemisk masse og det er denne som nesten alt kvalitetspapir i dag lages av.

Papir som er laget av ren cellulose er av høy kvalitet og har lang levetid. Men det forutsetter at limet som er blandet i massen er syrenøytralt. Ikke før 1980-tallet kan vi snakke om en full omstilling av produksjonsprosessen av kvalitetspapir, der man gikk over til syrenøytrale limtyper.