Rammer2018-05-03T12:23:25+00:00

Rammer

Rammehjørnet fører kun førsteklasses trelister og aluminiumslister. Vi hjelper deg med rammevalget – tradisjonelt eller minimalistisk

Rammer

Når du velger ramme til et bilde, vil selvfølgelig smak og behag, mote og bildetype spille inn. En gyllen regel er imidlertid at rammens stil og farge skal utfylle og fremheve bildet, men ikke trekke oppmerksomheten vekk fra det.

Rammehjørnet har som mål å kunne tilby deg som kunde et bredt og godt utvalg av både nye trender, moderne profiler og de mer klassiske profilene, samt mer ”old fashionstyle” profiler, for de som foretrekker det.

Bilderammens historie:

Tidlig i renessansen malte man bilder på paneler, og rammens profil og forgylling inngikk ofte som en del av helheten. Etter hvert som bruken av lerret utviklet seg, ble rammen en egen del som ble festet til lerretet etter at det var ferdig. Rammen var en viktig og kostbar dekorativ detalj; den skulle presentere bildet best mulig, og samtidig i seg selv demonstrere treskjærerens og forgyllerens dyktighet. Denne ”dekoreringen” av bildene skapte noen utrolig påkostede rammer. Mange var svært vakre, men hadde ofte lite å gjøre med bildets motiv.

I slutten av det nittende og gjennom hele det tjuende århundre har det vært en bevegelse blant de fleste malere tilbake til å gjøre bildet og rammen til et integrert helhet.

Kontakt oss

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg.
Ring oss på 51 62 75 55 eller 915 15 003

KONTAKT OSS

Galleri